0

Woonservicewijken

Het doel van Woonservicewijken is dat bewoners van de Haagse stadsdelen Escamp en Centrum lang zelfstandig en zelfredzaam kunnen wonen in de eigen sociale omgeving en daarbij kwaliteit van leven ervaren. 

Vertrouwd wonen in Lerende Wijken

Vertrouwd Wonen betekent dat de leefomgeving vertrouwen biedt om er goed te kunnen wonen: het is er veilig, toegankelijk, de mensen zijn onderling dienstbaar en zorgzaam en er zijn voorzieningen. Lerende Wijken zijn wijken waar bewoners samen met professionals werken aan goede voorzieningen en diensten.

Centrum voor Ouderen

‘Centrum voor Ouderen’ is in 2012 gestart als een methodiek om proactieve samenhangende ouderenzorg te bieden.

Wijkverpleegkunde

Vanaf 2010 zijn er landelijk veel ontwikkelingen op gebied van wijkverpleegkunde. In de Woonservicewijken is de functie van onafhankelijke wijkverpleegkundige opnieuw ontwikkeld. Sinds 2015 is deze functie ondergebracht bij de coöperatie Plicare.

Dagcentra - Ontmoetingscentra

Dagopvang biedt wijkbewoners de mogelijkheid om gedurende enkele dagdelen per week gebruik te maken van ontmoeting en activiteiten in wijk- en zorgcentra.

Wijkservicepunten

Bij de wijkservicepunten in Escamp kunt u terecht met al uw vragen. In de Servicepunten XL in de wijkcentra kunt u ook terecht voor hulp bij een Wmo aanvraag, werk- of inkomensondersteuning.

Wonen en Zorg

De Gemeente den Haag, woningcorporaties en zorgorganisaties maken gezamenlijke afspraken over Wonen en Zorg.

Atelier Samenkracht

Atelier Samenkracht is een methodiek waarbij professionals samen met bewoners nadenken over weerbarstige, complexe en hardnekkige onderwerpen en elkaar helpen om vooruit te komen in het alledaagse leven.

Technologie in wonen, zorg en welzijn

Het thema ‘moderne technologie’ ter verbetering van zelfregie en gezondheid van bewoners en leefbaarheid in de wijken is een speerpunt voor Woonservicewijken.

Mantelzorg

Het project Taskforce Mantelzorg ‘Bereiken en ondersteunen van mantelzorgers door professionals’ is in mei 2012 van start gegaan en wordt gefinancierd door de extra respijtzorgmiddelen van de gemeente Den Haag.

Onderwijs, zorg en welzijn

De veranderingen in de zorg zoals de steeds complexere zorgvraag, de groeiende rol van technologie, en het belang van regie bij de patiënt vraagt om een nieuwe visie op het onderwijs van zorgpersoneel.

Cultuursensitieve zorg

In Escamp worden onder de noemer ‘Wereldgesprek’ activiteiten uitgevoerd, gericht op wonen, zorg en welzijn voor oudere migranten.

Gezonde wijken

Gezondheid betekent gezond en sportief leven, een gezonde leefomgeving, toegankelijke preventie en zorg en gezond kunnen meedoen. Woonservicewijken initieert en ondersteunt projecten op dit terrein.

'de POST' ruimte voor bewoners en professionals

In ‘de POST‘ krijgen initiatieven van bewoners en professionals de ruimte, met een focus op communicatie, leefstijl en (nieuwe) media.