Woonzorgvisie, wijksamenwerking wonen-zorg-welzijn-bewoners

Inspiratiebijeenkomst Woonservicewijken (WSW), op 15 maart 2024, in Buurthuis Mandelaplein.

De gemeente Den Haag werkt aan een Woonzorgvisie, teneinde integraal beleid te kunnen maken voor de groeiende vraag naar wonen en zorg. Eigenlijk zou het een woon-zorg-welzijnsvisie moeten heten, want welzijn is als derde factor van wezenlijk belang om bewoners in wijken te betrekken en te ondersteunen bij zo lang mogelijk prettig zelfredzaam leven en mee te blijven doen. Gezien de doelen van WSW (meer bereiken in de aandachtswijken door samenwerking wonen-zorg-welzijn en aanjagen van vernieuwing waar nodig) focussen we op samenwerking. Hoe is wonen-zorg-welzijn ingebouwd of in te bouwen in de Woonzorgvisie? Wat is nodig om via samenwerking de doelen te halen van ‘lang zelfstandig wonen met kwaliteit van leven en zorg als het nodig is’.

Lees het hele verslag hier

Klik hier voor de presentatie over de ontwikkelingen rond de woonzorgvisie en de uitdagingen voor de stad en hier voor de presentatie over de ontwikkelingen in het GALA-project.