Samenkracht

Samenkracht

Download hier het boekje Samenkracht

Samenkracht.nu

Samenkracht is ontwikkeld in het kader van Centrum voor Ouderen, een initiatief van de gemeente Den Haag gericht op integrale wijkgerichte ouderenzorg. Het Centrum voor Ouderen is er niet gekomen, wél een veerkracht methodiek: Samenkracht.

Samenkracht is een methodiek waarbij professionals samen met bewoners nadenken over weerbarstige, complexe en hardnekkige onderwerpen en elkaar helpen om vooruit te komen in het alledaagse leven. Of je nu bewoner bent of professional: iedere deelnemer is belangrijk voor de andere deelnemers. Bewoners helpen bewoners, professionals helpen bewoners, bewoners helpen professionals en professionals helpen professionals. De methodiek is gebaseerd op principes van krachtgericht werken, integraal werken vanuit alle levensdomeinen en programmeren op basis van afwisseling tussen actie en reflectie.

Het doel van Samenkracht is tweeledig:

  • Bewoners krijgen meer greep op hun leven; ze wisselen kennis en ervaringen uit en vertellen elkaar hun verhaal; zo ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om zelfredzaam te blijven en mee te doen in de samenleving.
  • Professionals, sleutelfiguren in de wijk en bewoners vinden elkaar in een gezamenlijke aanpak, die het leerproces van bewoners ondersteunt en die aansluit bij de eigen kracht en oplossingen van bewoners.

Samenkracht ateliers starten met een kleine groep bevlogen en ondernemende sociale professionals, die samen met enkele betrokken bewoners een Samenkracht-team vormen. Het team stelt een moderator – een gespreksleider – aan, legt het thema en de doelgroep vast en maakt een globaal programma van vier bijeenkomsten volgens de richtlijnen in de methodiekbeschrijving. Na afloop van iedere bijeenkomst vraagt de moderator de deelnemers of zij de volgende keer enkele mensen, die zij persoonlijk kennen, willen meenemen. Bij iedere volgende bijeenkomst wordt de kring van deelnemers zo op zijn minst verdubbeld: zwaan-kleef-aan. Atelier Samenkracht krijgt daarmee tevens de plek in de wijk die het beoogt: een plek waar naar je verhaal wordt geluisterd, waar wordt gelachen, waar je nieuwe contacten legt en waar je wat van opsteekt. erkracht

Samenkracht betekent dat we samen nadenken over weerbarstige zaken. Bewoners, professionals en overheid gaan met elkaar in gesprek over nieuwe oplossingen, waarbij ieder zijn denkkracht inzet, zijn verantwoordelijkheid neemt en een steentje bijdraagt. Bewoners helpen bewoners, professionals helpen bewoners, bewoners helpen professionals en professionals helpen professionals met kennis en slimme suggesties.

Samenkracht gelooft dat iedereen iets in te brengen heeft. Centraal staan de verhalen van bewoners: zij noemen problemen bij de naam en getuigen bovenal van veerkrachtige en slimme manieren om verder te komen. Samenkracht bouwt voort op deze verhalen van veerkracht. Door partnerschap, dialoog en het loslaten van oude denk- en handelingspatronen, komen beetje bij beetje nieuwe oplossingen in beeld. Oplossingen die werken omdat ze collectief ontwikkeld en gedragen worden en niet het eigendom zijn van één partij.

Inmiddels wordt Samenkracht in het hele land ingezet voor thema’s die lokaal spelen: seniorvriendelijke wijken, aanpak eenzaamheid, vitale dorpen en wijken, vitale woongemeenschappen, etc.

Download hier de basis van de methodiek Samenkracht, Huis van Identiteit.