Onze ontwerpen

Woonservicewijken ontwikkelt en implementeert nieuwe concepten: nieuwe manieren om dingen aan te pakken.

Voorbeelden daarvan:

Samenkracht

Samenkracht is ontwikkeld in het kader van Centrum voor Ouderen, een initiatief van de gemeente Den Haag gericht op integrale wijkgerichte ouderenzorg. Het Centrum voor Ouderen is er niet gekomen, wél een veerkracht methodiek: Samenkracht. Samenkracht is een methodiek waarbij professionals samen met bewoners nadenken over weerbarstige, complexe en hardnekkige onderwerpen en elkaar helpen om […]

iZi Gezond Lang Thuis, Leefwereldonderzoek en Bewoners als ambassadeurs

Woonservicewijken wil vanuit haar perspectief van samenwerking kijken hoe de samenwerkende partners de zelfredzaamheid van de bewoners in Escamp en Centrum kunnen versterken met behulp van moderne technologie. De hoofdvraag is waar de bewoners op zitten te wachten en wanneer moderne technologie hen helpt om meer zelfredzaam en gezond te worden of te blijven. In […]

Vertrouwd wonen in lerende wijken

‘Vertrouwd wonen in lerende wijken’ ‘Moerwijk knapt aardig op’, beschrijving van de methode Lerende Wijken: Deel 1 de Methode Deel 2 de Verhalen Woonservicewijken Escamp is een integraal thema. Draagvlak bij bewoners en professionals is bij de opzet en de uitvoering van projecten van groot belang. In de projecten worden op wijken discussieplatforms met bewoners […]