Over WSW

Woonservicewijken is een netwerk van bevlogen mensen vanuit maatschappelijke organisaties die werken in de gebieden wonen, welzijn en zorg. We geloven dat we zelf en met onze organisaties een bijdrage leveren aan het doel: vitale bewoners in vitale wijken.

We geloven ook dat we sámen nog méér kunnen doen. In het grensgebied van wonen, welzijn en zorg is nog een wereld te winnen. Voor de bewoners gaat het niet alleen om een goed huis, het gaat ook om een wijk waar ze zich vertrouwd voelen, waar ze mogen zijn, ook al is hun situatie anders dan die van anderen. Waar ze de vertrouwdheid en verbondenheid voelen met anderen en waar hun zorgen en problemen worden opgemerkt. Het gaat óók om goede zorg, dichtbij huis als het kan, waar je geen nummer bent, maar een mens van vlees en bloed.

Woonservicewijken wil een bijdrage leveren aan innovatie en kwaliteitsverbetering in de samenwerking wonen-zorg-welzijn-burgerschap. De innovatie zit, denken wij, vooral daar waar de werkgebieden elkaar en de burgers raken. Projecten in het netwerk Woonservicewijken hebben zowel elementen van fysieke aanpak, als van sociale aanpak, als van burgerschap. Daar waar mogelijk wordt het gebruik van moderne technologie in wonen-zorg-welzijn-burgerschap bevorderd.

Link naar de routekaart Woonservicewijken:

Routekaart Woonservicewijken

Woonservicewijken wil creatieve oplossingen blijven zoeken vanuit het perspectief van bewoners, professionals en organisaties in het werkgebied.
Perspectief bewoners: Gezondheid, een passend huis, werk, voldoende inkomen, sociale contacten, een zinvolle dagbesteding, passende diensten/voorzieningen, zelforganisatie.

Perspectief professionals: Nieuwe samenwerkingsvormen, samenhang en elkaar kennen, aansluiting vinden en houden bij de leefwereld van bewoners, professionele autonomie, inzet samen met bewoners gericht op empowerment.
Perspectief organisaties: Ontwikkeling van een samenhangende infrastructuur ‘boven de markt’, integraal gebiedsgericht/wijkgericht werken, innovatie en kwaliteitsverbetering door samenwerking.