Onze projecten
voor mensen

Infographic ‘Samenkracht in vitale woongemeenschappen’

Er is nu ook een infographic beschikbaar (zie link) die de resultaten van het Samenkracht-project in de Lozerlaan flat Vierkant in Den Haag Zuidwest in beeld brengt. Deze infographic laat zien hoe het Samenkracht-traject en de samenwerking tussen bewoners en professionals hebben bijgedragen aan het versterken van de sociale basis en het bevorderen van vitaal […]

Lerend werken in de wijk

De veranderingen in de zorg zoals de steeds complexere zorgvraag, de groeiende rol van technologie, en het belang van regie bij de patiënt vraagt om een nieuwe visie op het onderwijs van zorgpersoneel. Een intensieve samenwerking tussen overheid, zorg-, welzijns- en onderwijsinstellingen is hierbij cruciaal. Woonservicewijken is partner in STRONG (Studie Route Net Gezondheid), dat […]

Wereldgesprek

In Escamp worden onder de noemer ‘Wereldgesprek’ activiteiten uitgevoerd, gericht op wonen, zorg en welzijn voor oudere migranten. De activiteiten zijn gericht op twee doelen: enerzijds het sensitief maken van de organisaties en professionals voor de specifieke vragen en benaderingswijze van oudere migranten en anderzijds oudere migranten en hun omgeving (zelforganisaties, buurtbewoners, mantelzorgers/familie), bekend en […]

Wij geloven
in samenkracht

Elke keer zijn we toch weer een beetje verbaasd als je ziet wat mensen met elkaar voor elkaar kunnen krijgen. Samenkracht is de onderliggende methodiek van onze benadering. Samenkracht bestaat uit activerende, open gesprekken over meedoen en van betekenis zijn als mens. De deelnemers kiezen zelf de thema’s die van invloed zijn op de kwaliteit van hun leven zoals de materiële situatie, sociale contacten, lichaam en geest, arbeid en prestatie, waarden en inspiratie.

Professionals denken samen met wijkbewoners na over met welke stapjes deze vaak weerbarstige, complexe en hardnekkige problemen verbeterd kunnen worden.