De kracht van de community vinden en benutten, inspiratiebijeenkomst september 2022

Bewonersparticipatie, ervaringskennis: Is het Haarlemmerolie voor weerbarstige problemen in de wijk?
Brengt het de vraag naar zorg terug en bevordert het zelf- en samenredzaamheid? De voorbeelden waarin
bewoners van zich laten horen en hun ervaring inzetten spreken voor zich en zijn van grote betekenis voor
bewoners zelf en zeker voor de ontwikkeling van de wijk, nieuwe diensten, beleid, producten op gebied van
leefbaarheid, zorg, wonen, energie etc.
Professionals en bewoners met ervaringskennis ervaren echter soms een spanningsveld. Hoe zit dat? Josine
Steenvoorde van InHolland zocht het uit. Marc van Bergen, opbouwwerker in Moerwijk, heeft voorbeelden te
over van een effectieve samenwerking met bewoners. “Bewoners die van betekenis kunnen zijn in de wijk
blijven uit de hulpverlening!”. Waarom dan niet doorpakken op de kracht van de community? “Misschien
kunnen we op een kleiner schaalniveau (de wijk/buurt) systemen/regels ontwikkelen waarin ruimte is voor
de samenwerking met bewoners?”

Klik hier voor het hele verslag