Lerend werken in de wijk

De veranderingen in de zorg zoals de steeds complexere zorgvraag, de groeiende rol van technologie, en het belang van regie bij de patiënt vraagt om een nieuwe visie op het onderwijs van zorgpersoneel. Een intensieve samenwerking tussen overheid, zorg-, welzijns- en onderwijsinstellingen is hierbij cruciaal.

Woonservicewijken is partner in STRONG (Studie Route Net Gezondheid), dat in 2015 is toegevoegd aan  de landelijke koplopersgroep van ‘Zorgpact’, vernieuwende en succesvolle initiatieven van regionale samenwerking tussen zorg, onderwijs, overheid.

Woonservicewijken initieert en ondersteunt onder andere:

  • Stageklas vanuit ROC Mondriaan in de dagcentra/ontmoetingscentra. Leerlingen ervaren een werksituatie in zorg/welzijn.  Motivatie tot vervolgopleiding.
  • Ontwikkeling combinatieopleiding MZ3/VIG. Inzet professionals in de combi zorg/welzijn vanuit de combi opleiding Maatschappelijke zorg 3 en verzorgende IG.
  • Lerende wijkcentrum / Lerend Zorgcentrum / Lerende Wijk: Wijkgerichte leerwerkplaatsen in zorg en welzijn. Leerlingen, vrijwilligers en professionals in wonen, zorg en welzijn leren om wijkgericht te werken en samen te werken aan passende dienstverlening.
  • Wijkaanpak ‘Opwaartse kracht!: Integrale aanpak gericht op werk en gezondheid voor bewoners Escamp en Centrum.