‘Ontmoetend Leren’, ‘Lerend Ontmoeten’

Haags Ontmoeten is een Haagse voorziening (tussen de algemene voorziening en Wmo maatwerk) voor mensen met regiebeperking en beginnende dementie én voor hun mantelzorgers. Haags Ontmoeten is een gemeentelijke voorziening, waarvan de uitvoering door Xtra wordt gecoördineerd.

Woonservicewijken heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de conceptontwikkeling van Haags Ontmoeten. Via de projecten Dagstructuur en Ontmoetingscentra voor mensen met dementie zijn nu in alle stadsdelen van Den Haag laagdrempelige ontmoetingscentra. Een mooi resultaat!

Woonservicewijken wil nu verder kijken. De belangrijkste vragen die leven:

  1. Herkennen ouderen met een migratieachtergrond en hun mantelzorgers de ontmoetingscentra als iets voor hen? Vinden zij passende ontmoetingscentra? En als dat niet zo is, hoe kunnen zij die dan organiseren?
    WSW wil zich inzetten voor culturele diversiteit.
  2. Zijn er voldoende ontmoetingscentra die de focus op ‘leren’ hebben? Zowel voor de senioren als hun mantelzorgers. Kijken naar je toekomst, je alledaagse vaardigheden oefenen, oefenen een leuk gesprek te voeren, oefenen je netwerk te vinden en te durven vragen. Oefenen met moderne technologie. Het levert belangrijke vaardigheden op voor vitaal leuk leven.
    WSW wil zich inzetten voor lerende ontmoetingscentra.

https://haagsontmoeten.nl/