Samen Gezond

Stichting Woonservicewijken Escamp en stichting Woonservicewijken Centrum hebben als doel om bij te dragen aan zolang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam leven voor de bewoners in de wijken van de stadsdelen. Een goede gezondheid is daarbij heel belangrijk. In de landelijke campagne ‘Alles is Gezondheid’ wordt aangegeven dat het hierbij gaat om verbindingen naar vele facetten van het leven. Gezondheid betekent gezond en sportief leven, een gezonde leefomgeving, toegankelijke preventie en zorg en gezond kunnen meedoen.

Deze invalshoeken zijn ook gebruikt bij het Haagse programma Samen Gezond. WSW Escamp en WSW Centrum zijn allebei coalitiepartner in de Coalitie Gezond Geweten. De beide WSW’s trekken gezamenlijk op bij het bevorderen van gezondheid in de stadsdelen Escamp en Centrum en het terugdringen van gezondheidsachterstanden.

Doelstelling van de coalitie Gezond Geweten is de gezondheidsachterstand van Hagenaars met een lage SES terug te dringen. Dit gebeurt via een aanpak met 4 sporen in de Haagse wijken met achterstand, gericht op leefstijlverbetering (spoor 1), toegankelijke preventie en zorg (spoor 3), een gezonde leefomgeving(spoor 2) en het verbeteren van participatie bij ziekte (spoor 4). Thema’s zijn: overgewicht, roken, depressie, eenzaamheid en long- en hartvaatziekten.

De Coalitie Gezond Geweten http://www.gezondgeweten.nl/ heeft als ambitie dat bewoners uit de krachtwijken in de toekomst even gezond zijn als de gemiddelde inwoner van Den Haag. Door meer met elkaar samen te werken kan kennis en kunde uitgewisseld worden. Zo worden activiteiten in de wijk meer op elkaar afgestemd en kunnen diverse acties elkaar versterken.

Woonservicewijken initieert en ondersteunt onder andere:

 • Preventie en Eigen kracht: het inventariseren en bekend maken van kleinschalige preventieve activiteiten in de wijken.
 • Gezondheidsdialoog: de bewoners of doelgroep zelf de problemen te laten formuleren en activiteiten te ontwikkelen in samenspraak met de bewoners.
 • Welzijn Op Recept: Huisartsen en welzijnswerk werken samen aan effectieve interventies en arrangementen voor gezondheidsbevordering.

Andere voorbeelden in dit kader:

 • Depressie-preventie aanbod Context/Parnassia
 • Samenwerking De Jutters-Mooi Escamp (in CJG-verband): jeugd GGZ-preventie in de wijk (‘Piep zei de muis’ en ‘Billy Boem’)
 • Wijkverpleegkundigen voor een gezonde wijk
 • CVRM aanpak in Moerwijk/Bouwlust
 • Actieve bijdragen aan de sociale contacten van ouderen in de wijk, ‘schakels’ en ‘huisbezoekers’ komen achter de voordeur
 • MBVO-activiteiten
 • Gezondheidscheck-balie van HWW-zorg regelmatig in de wijk aanwezig
 • Wijkservicepunten in de wijken
 • Participatie in minimaprojecten wijkzorg van Menzis en VGZ.
 • JOGG, Jongeren Op Gezond Gewicht
 • Gezonde Brede Buurtschool Plus
 • Buurtsportcoaches
 • Fit-4-Work