Seniorvriendelijke wijken

Als netwerk van wonen-zorg-welzijn is bij Woonservicewijken het thema Seniorvriendelijke wijken (liever: Leeftijdsvriendelijke wijken) een doorlopend thema. De (her)ontwikkeling van woonzorglocaties, de verbetering van wijken, de aandacht voor alle domeinen van kwaliteit van leven, komen hierbij langs.

In Den Haag is een Kennisplatform voor het monitoren van voortgang van Den Haag als Seniorvriendelijke stad. Onder leiding van het lectoraat Urban Ageing van de Haagse Hogeschool, en op basis van de WHO ‘meetlat’ voor seniorvriendelijke wijken, wordt jaarlijks een monitor gehouden. Dit levert onder andere aanbevelingen op voor de gemeente Den Haag.

Al in 2014 was thema Wonen en Zorg actueel.

Download hier de presentatie van de woonzorg analyse in Escamp.

WSW heeft als criteria voor een Woonservicewijk geformuleerd:

  1. Er zijn voldoende toegankelijke en veilige woningen
  2. Er is een optimale planning van woonzorgvoorzieningen: ‘verzorgd wonen’, ‘begeleid/beschut wonen’ en ‘beschermd wonen’.
  3. De woonomgeving is obstakelvrij en veilig.
  4. Voorzieningen zijn te bereiken op loopafstand (max. 400 meter), met openbaar vervoer, of op een andere wijze (bijv. via internet, thuisbezorging) beschikbaar.
  5. De bevolking is een mix van jong en oud, wel/niet zorgbehoevend, waardoor mantelzorg, participatie en onderlinge zorg mogelijk is.
  6. Er is een basis voor ‘vertrouwd wonen’ in vertrouwde, veilige buurten. Er is sociale cohesie, bewoners hebben binding aan de wijk, er is onderlinge signalering, er zijn participatiemogelijkheden en er is  onderlinge zorgzaamheid.
  7. Alarmopvolging en ongeplande zorg is beschikbaar.
  8. Toepassing van moderne technologie in wonen-zorg-welzijn, ter ondersteuning van zelfredzaamheid.
  9. Er zijn zorg en diensten aan huis beschikbaar, met keuzevrijheid voor de bewoner.

Toelichting termen ‘Zelfstandig, vertrouwd, verzorgd, beschermd wonen’:

Bij verzorgd wonen gaat het om optimaal toegankelijke woningen in of bij een zorg- en welzijnssteunpunt, waar professionele zorg- en welzijnsinfrastructuur (wijkcentrum, alarmering, ongeplande zorg, maaltijden) aanwezig is en geboden wordt.

Bij vertrouwd wonen gaat het om een buurt (sociale omgeving) met voldoende optimaal toegankelijke woningen en een ontmoetingsruimte, waar bewoners de bereidheid hebben tot onderlinge attentie en zorgzaamheid. De nadruk ligt op informele zorg en op de gemeenschap zelf.

Beschermd wonen is wonen binnen de beschermende muren van het verpleeghuis.

Bij beschut en begeleid wonen voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking is de fysieke toegankelijkheid van de woning vaak minder van belang, maar veel meer de aanwezigheid van een ontmoetingsruimte, van begeleidingsdiensten en van respectvolle, accepterende met de buurtbewoners.