Servicepunten

Servicepunten Den Haag is een doorontwikkeling en borging van het WSW project  Wijkservicepunten.

De servicemedewerkers geven u gratis informatie en advies over bijvoorbeeld:

  • Gezondheid en zorg: zorgdiensten thuis of in zorg- en verpleegcentra, gezondheidszorg, gezond eten, sport en bewegen.
  • Huisvesting: tijdelijke opvang voor herstel, dagopvang, wonen met zorg, woningaanpassingen.
  • Welzijn: maaltijdvoorziening, klussendienst, alarmering.
  • Woonomgeving/leefbaarheid: veilig op straat en in het verkeer, obstakels en vuil op straat melden.
  • Werk: stages, werk, uitzendbureau 65+, vrijwilligerswerk, uitkeringen.
  • Opvoeding: opvoedadvies en –cursussen.
  • Vrije tijd: ontmoetingsmogelijkheden, uitstapjes en activiteiten, cursussen, clubs en verenigingen.

Zoekt u ruimte voor uw activiteiten?

Bent u op zoek naar ruimte voor bijeenkomsten en activiteiten?

https://www.denhaag.nl/nl/zorg-en-ondersteuning/waar-vind-ik-een-servicepunt.htm#Servicepunt_of_Servicepunt_XL-anchor

Meer informatie op:  https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/stadsdelen/buurthuis-van-de-toekomst.htm