Taskforce Mantelzorg

Het project Taskforce Mantelzorg ‘Bereiken en ondersteunen van mantelzorgers door professionals’ is in mei 2012 van start gegaan en wordt gefinancierd door de extra respijtzorgmiddelen van de gemeente Den Haag. Door de inzet van respijtzorg draagt de mantelzorger (een gedeelte van) de zorg over aan een professional en/of zorgvrijwilliger.

De in het project verenigde professionals slaan de handen succesvol ineen en voeren gesprekken met mantelzorgers om hen steun te bieden en zo nodig de weg te wijzen naar respijtzorg.

Doel is om de positie van de mantelzorger kracht bij te zetten, overbelasting en uitval te voorkomen en om mantelzorgondersteuning te versterken op beleids- en uitvoerend niveau van de deelnemende organisaties.

De succesvolle samenwerking tussen de deelnemende organisaties heeft mantelzorg(ondersteuning) krachtig binnen de organisaties neergezet.

Inmiddels is de taskforce doorontwikkeld en geborgd door de gemeente Den Haag.

Algemene informatie Mantelzorg Den Haag: https://www.denhaagmantelzorg.nl/index.php