Wereldgesprek

In Escamp worden onder de noemer ‘Wereldgesprek’ activiteiten uitgevoerd, gericht op wonen, zorg en welzijn voor oudere migranten.
De activiteiten zijn gericht op twee doelen: enerzijds het sensitief maken van de organisaties en professionals voor de specifieke vragen en benaderingswijze van oudere migranten en anderzijds oudere migranten en hun omgeving (zelforganisaties, buurtbewoners, mantelzorgers/familie), bekend en vertrouwd maken met hetgeen de maatschappelijke organisaties voor wonen, zorg en welzijn hen te bieden hebben.

Ouderen van verschillende culturele achtergronden weten niet als vanzelfsprekend de weg te vinden naar de zorg- en welzijnorganisaties. Er zijn culturele barrières te nemen. Dat geldt zowel voor de zorgorganisaties als voor de oudere migranten zelf. De basis van wederzijds vertrouwen  moet verder groeien.

In het kader van Woonservicewijken delen de partners kennis ten aanzien van innovatie van hun dienstverlening en het onderhouden en uitbouwen van contacten met oudere migranten. Daarbij staat empowement en het aangaan van een wederkerige relatie voorop. Het ontwikkelen van nieuwe diensten op het terrein van wonen, zorg, welzijn en werk voor oudere migranten wordt waar nodig en mogelijk gezamenlijk aangepakt.

Uitgangspunten

De uitgangspunten voor Wereldgesprek zijn als volgt samen te vatten:

  • Bij het cultuurgevoelig maken van de zorgorganisaties samenwerken met de migranten zelf.
  • Ontwikkeling en innovatie van wonen, zorg en welzijn voor oudere migranten.
  • Onderling kennis delen, opdat deze niet versnippert.

Doelstelling

Doel lange termijn:

  • Oudere migranten maken als vanzelfsprekend gebruik van algemeen toegankelijke voorzieningen en deze voorzieningen sluiten ook aan op de specifieke vraag en de culturele aspecten daarvan.
  • Doel korte termijn:
  • Cultuurgevoelig maken van de zorgorganisaties.
  • Ontwikkelen van een marktgericht aanbod met en voor oudere migranten.