Wijkverpleegkundige Zichtbare Schakel

Zowel in Escamp als in Centrum heeft Woonservicewijken meegedaan met het grote landelijke programma om de wijkverpleegkundige functie door te ontwikkelen tot een brede onafhankelijke  functie.

Vanaf 2010 zijn er landelijk veel ontwikkelingen op gebied van wijkverpleegkunde. In Woonservicewijken is de functie van onafhankelijke wijkverpleegkundige opnieuw ontwikkeld en geïntroduceerd onder de naam Zichtbare Schakel, als symbool voor wat de wijkverpleegkundige in de wijk doet. Hij/zij is zichtbaar voor bewoners en de professionals. Hij/zij is veel op straat, in wijkcentra en andere ontmoetingspunten en maakt zich op veel manieren bekend.oor bewoners

Als bewoner kunt u terecht bij de wijkverpleegkundige met vragen over uw gezondheid, welzijn, veiligheid en wonen. De wijkverpleegkundige kijkt samen met u wat er aan de hand is en regelt in overleg met u dat uw gezondheid en welzijn weer op orde komen. De wijkverpleegkundige geeft u informatie over gezondheid, gezond leven en over voorzieningen die u daarbij kunnen helpen. Zo nodig verwijst de wijkverpleegkundige u door naar de juiste (zorg)instantie of regelt deze voor u.essionals

Als professional kunt u terecht bij de wijkverpleegkundige met vragen over cliënten en met meer algemene signalen over wijkbewoners waar u zich zorgen over maakt. De wijkverpleegkundige kijkt wat er aan de hand is, organiseert zorg als dat nodig is, begeleidt, ondersteunt en verpleegt de wijkbewoners in hun eigen thuissituatie.ernieuwend werken

De wijkverpleegkundigen werken op een nieuwe manier, breed kijkend en handelend, aanvullend op de al bestaande zorg in de wijken. Zij proberen het vertrouwen van wijkbewoners te winnen en hen te motiveren tot (zelf)zorg, ook als bewoners met een andere culturele achtergrond en taalachterstand de voorzieningen moeilijk kunnen vinden.

Voor de bewoners, de huisartsen en de servicepunten is de wijkverpleegkundige het zichtbare en persoonlijke aanspreekpunt. De wijkverpleegkundige werkt aan betere afstemming van zorg en kwaliteit van leven voor de bewoner en de wijk.

 

Sinds 2015 is deze onafhankelijke wijkverpleegkundige functie ondergebracht bij de coöperatie Plicare.

https://www.plicare.nl/

Helaas is voor Den Haag in 2018 de functie gestopt om financiële redenen. Woonservicewijken wil kijken hoe het nu gaat met de wijkverpleegkundige functie. Missen bewoners en professionals in de wijken de onafhankelijke wijkverpleegkundige functie?