Wonen en zorg voor/door de wijk, dialoog en draagvlak

Het motto van het nieuwe programma WOZO (wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen) van het
ministerie van VWS is ‘Zelf als het kan, Thuis als het kan, Digitaal als het kan. De uitwerking moet volgen in
een ‘maatschappelijke dialoog’. Vraag in deze inspiratiebijeenkomst is: Hoe pakt dat uit voor bewoners in
(achterstands)wijken in de stadsdelen Centrum en Escamp in Den Haag? Wat is er nodig om ook daar de
maatschappelijke dialoog te voeren met bewoners? Hoe kan in deze wijken de combinatie wonen en zorg
leiden tot meer samenredzaamheid?

Klik hier voor het hele verslag