Wonen met zorg, parels in de wijk voor ontmoeting

Vitale bewoners in vitale wijken: hoe kan het nieuwe verpleeghuis op Westhovenplein in Moerwijk en ontmoetingscentrum Randveen in Bouwlust daaraan bijdragen?

Is het mogelijk om woonservicezones te ontwikkelen rondom ontmoetingscentra? Zorglocaties als uitvalsbasis voor vitale buurten?

We bekijken dit aan de hand van de ontwikkelingen rondom de locaties Randveen en Westhovenplein. Wat is belangrijk bij de ontwikkeling van een nieuw zorggebouw/verpleeghuis? Wat kan het bijdragen aan ‘vitale bewoners in een vitale wijk’? Welke waarde moet het centrum gaan hebben voor bewoners, medewerkers, wijk? Hoe maak je contact en verbinding met wijkbewoners, zodat vertrouwen ontstaat en een duurzame wederkerige samenwerking? Welke partners in de wijk heb je nodig en hoe vind je die? Wat kunnen we gezamenlijk doen?

Arcade Wonen (woningcorporatie) bouwt op het Westhovenplein 160 woningen in 5 gebouwen. In 3 gebouwen (De Drie Linden) gaat Saffier ‘wonen met 24-uurs zorg’ (verpleeghuiszorg) leveren. In 2 van de 3 gebouwen komen algemene voorzieningen op de begane grond. Saffier zoekt daarvoor verbinding met de wijk. In de nieuwbouw wordt optimaal geïnvesteerd in moderne technologie, onder andere voor veiligheid en maximale vrijheid van de bewoners. Rondom De Drie Linden komt een Stadstuin.

Saffier wil graag een connectie met de wijk opbouwen, zodat mensen al in beeld zijn, dat ze al bekend zijn, voordat er (acuut) zorg nodig is. Saffier vermoedt een behoefte, maar heeft, behalve met Mooi Welzijn, nog niet veel contacten in de wijk. Behalve de zorglocaties en het Servicepunt aan de Aagje Dekenlaan, zijn er nog veel meer buurtkamers ed in de wijk.

Een idee is om in de wijk met bewoners en burgerinitiatieven in gesprek te gaan over wat zij belangrijk vinden om fijn te kunnen wonen in de wijk.  Bijv. via PIT, bibliotheek, bewonersorganisatie, kerk, moskee, gezondheidscentra, Trefpunt, Hart van Moerwijk, buurtsportcoach, Buurtcirkel, Antilliaanse en Hindoestaanse vereniging, Bij Betje wijkwinkel, wooncomplexen voor ouderen, Aishel coöperatie, Hart van Moerwijk, Resto van Harte, etc., en ook met ondernemers in de wijk.

De vanuit WSW ontwikkelde methodiek SamenKracht zou kunnen worden gebruikt om een connectie te krijgen en samen op trekken met bewoners/initiatieven, gericht op optimale aansluiting. Voor Saffier is het een uitdaging, samenwerking is belangrijk om het voor elkaar te krijgen dat de nieuwe locatie een parel in de wijk wordt waar alle bewoners iets aan hebben. De analyse van het gezondheidsprogramma ‘Wijzer in de Wijk’ Moerwijk kan ook helpen om te focussen op wat belangrijk en nodig is in het deel van Moerwijk rondom Westhovenplein.