Zorg dichtbij Thuis

In Den Haag wordt gewerkt aan goede zorg en welzijn, die op de juiste plek beschikbaar is voor Haagse burgers. Wat is goede zorg? Wat is de juiste plek? Kunnen woningcorporaties, welzijn, thuiszorg, huisartsenzorg, ziekenhuis samen een betere verbinding maken?

Sanne Gooskens, programmamanager Zorg dichtbij van HMC, bespreekt met ons hoe HMC mensen de juiste zorg op de juiste plek geeft door HMC-zorg beschikbaar te maken in de wijk, praktijk en thuis. Versterken van de relatie en samenwerking van HMC met haar verwijzers. Door te informeren, communiceren en samen de beste zorg te leveren voor alle patiënten. Hoe doet HMC dat? Lukt het? Waar zitten lacunes, waar kunnen we van leren?

Download hier de presentatie

Woonservicewijken is bedoeld om weerbarstige problematiek in wijken te helpen oplossen, altijd vanuit een innovatieve en krachtgerichte aanpak met bewoners. Wat kan WSW met haar partners bijdragen aan Zorg dichtbij Thuis? Wat kan de (t)huisvesting betekenen? We gaan met elkaar hierover in gesprek.

Stellingen/discussie

  1. Ik wil thuis of in mijn eigen wijk behandeld en verzorgd worden.
  2. Aandacht geven werkt beter dan zorg bieden.
  3. Mijn huis is niet geschikt voor als ik ziek ben of beperkingen heb.
  4. Samenwerking in de wijk tussen huisartsen, wijkverpleging en welzijn is al prima.
  5. Ik wil zelf kunnen kiezen waar ik behandeld en verzorgd wordt.
  6. De wijk moet een wijkziekenboeg hebben, met huisarts, wijkverpleging en sociaal werk.
  7. Welzijn op Recept ken ik. Ik ga er gebruik van maken als het wordt voorgeschreven.