Lerend Werken in de Wijk

Verslag van de inspiratiebijeenkomst Woonservicewijken (WSW), op 17 november 2023, in Buurtcentrum Bario in Transvaal

In de Haagse stadsdelen Escamp en Centrum is veel werk aan de winkel op gebied van leefbaarheid, zorg, wonen, welzijn, openbare ruimte, noem maar op. In de wijken wonen ook mensen die moeilijk werk kunnen vinden, om heel diverse redenen. Er zijn veel initiatieven in de wijken, zoals wijkleerbedrijven en wijkcoöperaties, soms met duurzaam succes. Wat is de sleutel tot dat succes?

Kunnen we samen met de WSW partners in wonen, zorg, welzijn een aanjager hierin zijn? Bewoners doen zinvol (vrijwilligers)werk dichtbij in de wijk, leren en stromen als het kan door naar werkplekken waar zij van betekenis kunnen zijn. Maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, technologie, schoon-heel-veilig en zingeving zijn basis voor een concrete aanpak. Kunnen we elkaar versterken en via wijkcoalities bewoners verder helpen richting werk en zinvol bezig zijn?

Met inspirerende bijdragen vanuit praktijk en beleid.

Annet van Otterloo is initiatiefnemer van de Afrikaanderwijk Coöperatie. De Afrikaanderwijk Coöperatie maakt de kracht van Rotterdam Zuid zichtbaar door te investeren in betrokken bewoners en ondernemers. De coöperatie stimuleert duurzame lokale productie, kennisuitwisseling, culturele ontwikkeling en ondernemerschap op basis van een gedeelde verantwoordelijkheid en participatie. De Afrikaanderwijk Coöperatie levert diensten op het gebied van catering, schoonmaak, vervoer, textielproductie, beheer en cultuur. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door bewoners van de Afrikaanderwijk. Annet vertelt inspirerend over de coöperatie en gaat in op vraag ‘hoe creëer je verbinding in de wijk en zorg je ervoor dat de juiste mensen worden bereikt?’ Klik hier voor de presentatie van Annet.

Lees hier meer over de Afrikaanderwijk Coöperatie.

Marja Pelzer is programmamanager Gemeente Den Haag, SZW, Alliantie Werk & Economie Zuidwest. Ze vertelt over de Haagse aanpak om bewoners de kans te geven om bij te dragen in brede zin. Over de Coalitie Wonen Werken Onderwijs, de Instapeconomie, mens-ontwikkelorganisaties en bovenal over de inspirerende verhalen van bewoners. Hoe is het hen gelukt om weer mee te gaan doen? Wat hadden ze daarbij nodig? Klik hier voor de presentatie van Marja.