Regiodeal Zuidwest, hoe kunnen we helpen met WSW

WSW wil er zijn ‘voor de wijk’. WSW wil weerbarstige problemen in wijken in Escamp en Centrum helpen aanpakken door samenwerking en door anders te (gaan) werken. Nieuwe werkconcepten uitwerken dus. WSW richt zich oorspronkelijk op de einddoelgroep ouderen en mensen met een beperking (langer zelfstandig wonen en zelfredzaam zijn). Nu is dat breder: wijkbewoners die fijn willen wonen, ‘ertoe doen en van betekenis zijn’ is het motto van WSW

Regiodeal werkt vanuit ‘wat kan wél’. Zoeken naar kansen om de bewoners in Zuidwest perspectief te bieden. Mogelijkheden bijv. : Zorg is in Zuidwest de grootste werkgever. Het wijkleerbedrijf/zorgacademie (informele zorg, leidend tot een mbo1 diploma) daar een bijdrage aan levert.

WSW kan vanuit het ‘omdenken’ mogelijk bijdragen, niet denken vanuit bestaande regels, maar vanuit nieuwe concepten. Het motto Werk van Waarde staat dicht bij Ertoe doen/Van betekenis zijn. Stadslandbouw, kinderopvang, bewegen: er is ruimte nodig. Grond en fysieke locaties. Mogelijk kan WSW bijdragen via haar netwerk door concepten te ontwikkelen waarmee de zorglocaties in de wijk tuinruimte (beweeglocatie en of tuinieren) en binnenruimte (kinderopvang ‘anders’) beschikbaar stellen en samenwerken in de wijk. Als voorbeeld de nieuwbouw van Saffier op Westhovenplein.

Door WSW ontwikkelde concepten zoals ‘vertrouwd wonen in lerende wijken’, ‘samenkracht, voor elkaar’, ‘ontmoetend leren’ en ‘gezond lang thuis, inzet moderne technologie’ kunnen worden ingezet. Het ‘omdenken’ past goed bij hoe WSW bezig is en wil zijn.

Download hier de Regiodeal Zuidwest.

Download hier de nieuwsbrief van juli 2020.

Download hier de nieuwsbrief van april 2020.