Samenkracht in vitale woongemeenschappen, een GALA project!

Netwerk Woonservicewijken wil met inzet van de Samenkracht aanpak een bijdrage te leveren aan het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). GALA heeft ten doel: gezonde mensen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. In het project richten we ons op ouderen die zelfstandig wonen in en/of in de buurt van bestaande wooncomplexen waar nu al veel ouderen wonen. Doel is lang zelfstandig wonen in een vitale woongemeenschap, met optimale ondersteunende en samenhangende woon-, zorg- en welzijnsvoorzieningen.

Lees het hele verslag hier

Hierbij de presentaties met betrekking tot het project: