Technologie in wonen, zorg en welzijn

Woonservicewijken wil zoeken naar aansluitende manieren om technologie in de woning, sociale technologie en zorgtechnologie op elkaar te laten aansluiten en samen te zoeken naar oplossing van knelpunten.

Doel: ophalen van ervaringen met toepassingen van technologie bij de netwerk deelnemers.

Denk aan beeldbellen, domotica, diverse apps op gebied van wonen, zorg, welzijn. Onze inschatting is dat iedereen het op zijn eigen manier aan het doen is, met een grote diversiteit aan applicaties het wiel zelf aan het uitvinden is. Het zou mooi zijn als we in de cirkel van wonen-welzijn-zorg een zekere afstemming kunnen krijgen van op elkaar aansluitende technologie en van elkaar kunnen leren. Daarvoor is een begin: overzicht in de gebruikte applicaties, inzicht in de veelvormigheid.

Een vervolg zou kunnen zijn: in beeld brengen welke technologieën elkaar nodig hebben: bijv. aansluiting ziekenhuis / thuis, of aansluiting domotica / zorg enz.

Woonservicewijken wil een leergroep vormen met WSW deelnemers die van elkaar willen leren en stapjes verder willen zetten.

Het thema ‘moderne technologie’ ter verbetering van zelfregie en gezondheid van bewoners en leefbaarheid in de wijken is al veel langer een speerpunt voor Woonservicewijken.  Er is bij de afzonderlijke partners de afgelopen tijd al veel in gang gezet, bijvoorbeeld op gebied van communicatie met cliënten, onderlinge communicatie zorgverleners, veiligheid en toezicht, domotica, zelfonderzoek, zelfmonitoring, zelfmanagement.  Er zijn vele duizenden toepassingen beschikbaar in hardware en software, ook mobiel.

Woonservicewijken stond aan de wieg van iZi Gezond Lang Thuis, dat nu is ondergebracht bij het gemeentelijke programma Zorginnovatie. Een heel mooi resultaat!

Download hier het programma Zorginnovatie 2019-2022: Zorginnovatie

Download hier het onderzoeksrapport van LUMC naar technologie en kwaliteit van leven: LUMC

Download hier de update van de gemeente in WSW netwerk van 25-9-2020: Update programma Zorginnovatie

https://www.denhaag.nl/nl/zorg-en-ondersteuning/zorgprofessionals/programma-gezond-lang-thuis.htm